I made this widget at MyFlashFetish.com.

Wednesday, October 29, 2008

7 Formula Individu Cemerlang


A.M. Lothrop Stoddard mengarang buku The New World of Islam mengatakan tentang kebangkitan Islam yang mengkagumkan dalam sejarah. Islam berkembang sehingga separuh alam dan membentuk hati-hati manusia hingga berjaya menegakkan dunia baru iaitu dunia Islam.


Syaitan tidak mempunyai kekuasaan ke atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal. (An-Nahl 99-100)


Apabila hati individu dipenuhi iman, ikhlas dan tawakkal, jalan menuju kejayaan serta keunggulan menjadi lebih mudah.


Aset utama dalam menuju keunggulan adalah diri sendiri. Untuk berjaya potensi-potensi diri perlu digilap dengan ramuan Iman dan Islam.


Aset penting seorang manusia adalah akal. Akal mesti digilap dengan ilmu untuk mengenal hak dan batil, halal dan haram, sah dan batal dan keutamaan-keutamaan.


Allah mengangkat darjat orang yang berilmu. (Al Mujadalah 11). Tidak ada ibadah yang paling utama daripada kefahaman agama. Orang yang fakih lebih susah untuk diperdayakan syaitan.

Umat terbaik adalah umat yang menyuruh kepada makruf dan mencegah kemugkaran dan beriman kepada Allah (Ali Imran 110).


Penulis-penulis barat yang mengiktiraf Islam. Robert Briffault mengarang buku The Making Of Humanity. Philip K. Hitti menulis The History of the Arabs. Marmaduke picktall mengarang Islamic Culture. Ucapan Carleton S. (carly) Fiorina, pengerusi (CEO) Hewlett-Packard Company pada 26 Sept tahun 2001 di Menneapolis, Minnesota.


Golongan yang berjaya adalah mereka yang menghargai dan mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Mereka mentaati Allah, membaca AL-Quran, mengajak kepada makruf dan berperanan mencegah mungkar, dan menghubungkan silaturrahim.


Orang berjaya adalah orang yang merasa mulia dengan Islam.


Perjanjian Balfour antara Palestin dan Yahudi pada 14 Mei 1948.


Agama Islam ibarat lombong berlian kepada seorang muslim. Ayat-ayat al quran dan syariat adalah berlian orang Islam. Golongan yang berjaya adalah golongan yang tidak melupakan peringatan Allah.


Kita mestilah menerima nikmat Allah dengan rasa taqwa.


Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum melainkan mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka (Al Anfal 53-54)


Orang yang bertaqwa dan bersabar tidak akan disia-siakan pahala kebaikannya oleh Allah (Yusuf 90)


Bumi akan dipusakai oleh golongan soleh (al anbiya 105). Golongan soleh adalah golongan yang mengutamakan ketaatan kepada Allah yang sentiasa bermuhasabah, bertaubat, bermujahadah, bermuraqabah dan beristiqamah.


Jangan merasa lemah dan kecewa kerana kita adalah golongan yang mulia jika kita beriman kepada Allah (Ali Imran 139). Adalah sangat penting kepada kita untuk menjaga iman dan keyakinan kepada janji-janji Allah kerana iman akan memberi kekuatan kepada hati.

Mencontohi keunggulan Zlqarnain. Jelas destinasi (berwawasan), Fikiran global dan mempunyai misi, memiliki panduan (kompas) hidup iaitu taqwa, berminda strategik, menguasai teknologi, berkomunikasi secara efektif.

No comments: